Положення про ТКС152

6. Правила виконання робіт та звітування

 1. ТК 152 під час виконання робіт та розглядання будь-яких питань повинен забезпечувати виконання основних принципів державної політики у сфері стандартизації, неупередженість щодо приймання рішень та керуватись суспільними інтересами.

 2. Роботи за напрямами діяльності ТК 152 згідно з розділом 4 цього Положення виконують відповідно до вимог основоположних стандартів національної системи стандартизації.

6.3.ТК 152 планує роботи на засадах перспективного, річного та поточного планування із забезпеченням комплектності, системності та з обов’язковим урахуванням робіт, передбачених програмою робіт із стандартизації.

6.4.ТК 152 готує до прийняття міжнародні та регіональні стандарти, розробляє (переглядає) національні стандарти і готує зміни до них, перевіряє стандарти, розробляє пропозиції щодо скасування стандартів та готує технічні звіти відповідно до вимог стандартів національної системи стандартизації.

Результати перевірення враховують при формуванні плану робіт ТК 152.

6.5. Роботи з міжнародної та регіональної стандартизації ТК 152 виконує згідно з положеннями документів міжнародних і регіональних органів стандартизації.

6.6.У разі посилання на стандарт чийого застосування у технічному регламенті або в іншому нормативно-правовому акті, ТК 152 повинен забезпечити відповідність положень стандарту вимогам технічного регламенту або акта та відстежувати цю відповідність, якщо внесені зміни до технічного регламенту чи нормативно-правового акта.

6.7.ТК 152 повинен готувати повідомлення (нотифікації) та коментарі торговим партнерам України згідно з вимогами Угод Світової організації торгівлі за процедурою діяльності національного інформаційного центру ISONETWTO.

6.8.ТК 152 до 25 грудня подає до Держспоживстандарту України щорічний звіт стосовно своєї діяльності, який складає секретаріат ТК 152.

6.8.1. Щорічний звіт повинен містити таке:

 1. позначення, назву ТК 152,дату створення;
 2. реквізити ТК 152: поштову адресу, телефон, факс, електронну пошту, WEB-сайт;

 3. сферу діяльності згідно з наказом про створення ТК 152 (також зазначити коди за ДК 004, які охоплює сфера діяльності чи встановлені наказом);

 4. юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату;

5) оновлений склад та структуру ТК 152 (голова ТК 152, заступник голови ТК 152, відповідальний секретар, члени ТК 152 із зазначенням посад, наукових ступенів та вчених званьголови, заступника голови та секретаря, назви підкомітетів, робочих груп), якщо протягом року відбулися зміни (або зазначити, що змін немає);

6)кількість організацій - членів ТК 152, індивідуальних членів;

7)відомості стосовно залучення членів ТК 152 до виконання робіт, закріплених за ТК 152;

 1. інформацію щодо проведених погоджувальних нарад і семінарів;

 2. кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних документів (надати позначення, назву, виокремити гармонізовані стандарти);

 1. кількість розглянутих проектів стандартів та змін;

 2. кількість тем у програмі робіт із стандартизації (всього, ДСТУ, ГОСТ, виокремити проекти, що передбачають гармонізацію з міжнародними чи європейськими стандартами);

 3. відповідність ТК 152 технічним комітетам міжнародних, регіональних організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації із зазначенням форми участі (активні члени [Р] чи спостерігачі [О]), номерів і назв ТК (МТК), організацій із стандартизації (ISO, МДР) та результатів роботи.

Примітка. Надають також інформацію щодо участі в інших організаціях, які розробляють нормативні документи, наприклад: Комісія CodexAlimentarius — (CAC), міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО), Міжнародний Союз телекомунікацій — (ITU);

13)співпраця та взаємодія з іншими ТК України;

14)аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері діяльності ТК 152), щоб визначити їх пріоритетність для першочергового впровадження цих стандартів в Україні;

 1. інші дані щодо діяльності;

 2. перспективні напрями діяльності ТК 152;

17)рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК 152 та наявні проблеми.

 1. У щорічному звіті інформацію треба надавати за всіма пунктами і нумерація складників звіту має відповідати нумерації цього Положення.

 2. Звіт підписує голова та відповідальний секретар ТК 152.

 

 


Додаток 1

до п. З.1Положення про ТК 152

ПЕРЕЛІК

організацій-колективних членів

ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» та їх

уповноважених представників

Назва організації

Повноважний представник

1

Асоціація «Укркондпром»

 

Кожанов Юрій Григорович, радник Президента на громадських засадах, Голова ТК 152

2Асоціація «Укркондпром»Немченко Жанна Олександрівна, головний спеціаліст, секретар ТК 1523

ІПДО НУХТ

Оболкіна Віра Іллівна, завідувач кафедри хлібопекарських та кондитерських виробництв, д.т.н., Заступник Голови ТК 1524Департамент продовольства Мінагрополітики УкраїниЛевицька Людмила Григорівна, головний спеціаліст відділу технічного регулювання харчових технологій та інноваційного розвитку5Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт»)Крицька Євгенія Миколаївна, начальник науково-технічного відділу стандартизації науково-технічного центру стандартизації, інформаційного забезпечення.6Український національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки УкраїниДорохович Антонелла Миколаївна, професор кафедри хліба, кондитерського і макаронного виробництва, д.т.н.7Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації і сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)Андрощук Валентина Вікторівна, начальник науково-дослідного відділу стандартизації матеріалів, сировини та в агропромисловому комплексі науково-дослідного інституту стандартизації8Міністерство охорони здоров’я України, Київська міська санепідемстанціяВоробйова Тетяна Вікторівна, експерт гігієни харчування відділу санітарно-епідеміологічної експертизи9

Київський національний

торговельно-економічний

університет

Карпенко Петро Олександрович,

 

професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, д.м.н.10ПАТ «ВО КОНТІ»Денисенко Антоніна Дмитрівна, директор по стандартизації і сертифікації11Дочірне підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН»Ярандін Володимир Анатолійович, технічний директор12

ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

Євглевська Лідія Леонідівна, начальник служби якості

13ПАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів»Мордань Валентина Вікторівна, начальник виробничої лабораторії14

ПАТ «Крафт Фудз Україна»

Голева Світлана Олексіївна, супервайзер по роботі з науковими та регуляторними питаннями15

ТДВ «ЖЛ»

Гаращук Тетяна Іванівна, керівник служби якості та сертифікації продукції16ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»Сорока Галина Миронівна, провідний фахівець відділу розвитку17

ЗАТ «Одесакондитер»

Александрова Тетяна Ігорівна, завідуюча виробничо-технологічним відділом18ТОВ «Торговий дім «Крахмалопродукт»Фесенко Світлана Вікторівна, заступник директора з якості19

ПАТ «АВК»

Томілкіна Любов Володимирівна, начальник відділу технологічної документації дирекції дослідження та розвитку, контролю якості

 

 

Страниц: 1 2 3 4