ТК 152 “Продукція кондитерська та харчоконцентратна”

Технічний комітет стандартизації 152 “Продукція кондитерська та харчоконцентратна” ( далі – ТК 152) створений в 2006 році з відповідним затвердженням Положення про ТК 152 наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 197 від 11.07.2006 р.

До роботи в ТК 152 були залучені уповноважені представники органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх громадських об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, наукових установ та навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів), інших громадських об’єднань, професійних спілок, провідних науковців і фахівців.

Повноваження ТК 152:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

6) надання роз’яснень щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

З повноцінним текстом положенням ТК 152 можна ознайомитися ту: 10.09.2020_Затверджене Положення про ТК 152