Загальна інформація

АСОЦІАЦІЯ «УКРКОНДПРОМ» є єдиним галузевим об’єднанням виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави в Україні.

Асоціацію було створено 10 грудня 2009, як господарську неприбуткову організацію ЗАТ «Укркондитер», яка з часом перетворилася на договірне об’єднання підприємств, що займаються виробництвом та реалізацією кондитерських виробів, кави, харчоконцентратної та крохмалепатокової продукції. І за таких обставин Асоціація стала наступницею ЗАТ «Укркондитер».

Основними завданнями Асоціації є налагодження ефективного діалогу між бізнесом та владою, досягнення розумного балансу між державним регулюванням і інтересами розвитку бізнесу та сприяє у просуванні української продукції на зовнішні ринки.

До складу Асоціації входять 27 учасників – серед яких провідні виробник кондитерської, крохмалепатокової та харчоконцентратної галузі, зокрема: ДП «КП «Рошен», ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», ПрАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Доменік», ТОВ «Нестле Україна», СП «Галка ЛТД», ПрАТ “Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”, ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”.

Учасниками Асоціації забезпечується близько 65% – кондитерського, 55% харчоконцентратного, 90% – крохмалепатокового та 50% кавового виробництва в загальному обсязі виробництва галузі в Україні.

На базі Асоціації функціонують:

Спеціалізована галузева дегустаційна комісія з оцінки якості кондитерських виробів, харчових концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі, на засіданнях якої щорічно розглядають 400 нових видів продукції.

Технічний комітет стандартизації ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна», який розробляє та погоджує національні стандарти (ДСТУ), кодекси усталеної практики та зміни до них; бере участь у роботі відповідних технічних комітетах стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації.