Структура

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ – вищий орган;

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – орган, який здійснює поточну діяльність;

 

НАГЛЯДОВА РАДА – контролюючий орган, при цьому члени Наглядової ради не є посадовими особами Асоціації.

 

 

Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори Учасників.

У Загальних зборах Учасників мають право брати участь керівники Учасників Асоціації або уповноважені представники Учасників Асоціації. Загальні збори вважаються правомочними, за умови, якщо у них беруть участь проста більшість Учасників (або їх уповноважених представників).

Організацію скликання Загальних зборів Учасників проводить Виконавчий орган або, за відсутності відповідних дій з боку Виконавчого органу, Наглядова рада.

 

Наглядова Рада є органом Асоціації, який створений з метою спрощення та зручності роботи Асоціації, більш оперативного прийняття питань за визначеними метою та напрямками діяльності Асоціації, контролю над діяльністю Асоціації. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа Учасників Асоціації у кількості від трьох до семи членів. Кількісний склад членів Наглядової ради визначається Загальними зборами Учасників Асоціації. В Наглядовій раді Асоціації Учасників представляє їх Виконавчий орган за структурою та підпорядкованістю як вона є у такого Учасника або представник Учасника за дорученням. Якщо такий Виконавчий орган Учасника – члена Наглядової ради колегіальний, то голоси не поділяються.

Член Наглядової ради не може одночасно бути Президентом.

 

В Асоціації створюється одноособовий Виконавчий орган в особі Президента, який обирається Загальними зборами Учасників Асоціації на термін 5 років. В Асоціації може бути обраний заступник або заступники Президента.

Президент може бути усунений від виконання своїх обов’язків за рішенням Наглядової ради з призначенням тимчасово виконуючого його обов’язки до його переобрання на Загальних зборах Учасників.

У випадку відсутності Президента (відрядження, відпустка, хвороба, звільнення, тощо) виконання його обов’язків покладається на особу, призначену Президентом Асоціації. У разі, якщо в Асоціації обраний заступник Президента, то він виконує обов’язки Президента за відсутності Президента.