Поставлення продукції на виробництво

11.2 Функції приймальної комісії можуть виконувати спеціалізовані дегустаційні комісії, створені спеціалізованими науково-дослідними установами, підприємствами-виробниками або їх об’єднаннями.

Положення про спеціалізовану дегустаційну комісію розробляють і затверджують організації, які створюють комісію, і погоджують його з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та / або одним із його територіальних органів.

11.3 До складу спеціалізованих дегустаційних комісій входять представники підприємств-виробників, їх об’єднань, що створили комісії та представники регіональних органів відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку Положення про спеціалізовані дегустаційні комісії.

11.4 Рішення про поставлення на виробництво новітніх харчових продуктів приймальна комісія приймає за умови надання розробником доказів того, що новітній харчовий продукт:

– не становить загрозу для здоров’я людини;

– його характеристики не вводять споживача в оману;

– кількість поживних та інших речовин, енергії, що отримуватиме споживач за нормальних умов його споживання, не відрізнятиметься більше значень природних варіацій від тих, що отримуються від звичайного харчового продукту;

– він внесений до Реєстру новітніх харчових продуктів відповідно до законодавства.

11.5 Рішення про поставлення на виробництво об’єктів санітарних заходів, які підлягають державній реєстрації згідно із законодавством приймальна комісія приймає за умови надання розробником доказів того, що ці об’єкти:

– не становлять загрозу для здоров’я людини;

– їх характеристики не вводять споживача в оману;

– вони внесені до відповідного державного Реєстру.

11.6 На розгляд приймальній комісії розробник представляє ТЗ, проект нормативного документа (якщо їх розробка передбачена), технологічну документацію, результати випробувань та інші матеріали, що підтверджують відповідність розробленої продукції ТЗ і засвідчують її відповідність законодавству у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

11.7 За результатами розгляду наданих документів комісія складає акт, у якому визначає відповідність розробки ТЗ і приймає одне із рішень:

– про погодження технологічної документації і можливість поставлення продукції на виробництво;

– про необхідність доопрацювання продукції.

11.8 Рішення про підписання акта приймальна комісія приймає за згодою голови та більшості членів комісії. Акт приймальної комісії вважають чинним, якщо його підписали без зауважень не менше ніж 2 /3 фактичного складу комісії.

Якщо виникають розбіжності, члени комісії, не згодні з рішенням, записаним в акті приймальної комісії, підписують його з позначкою «З особливою думкою» і оформлюють письмово свою особливу думку. Особливі думки є невід’ємною складовою частиною акта приймальної комісії.

11.9 Приймальна комісія приймає позитивне рішення стосовно поставлення продукції на виробництво за таких умов:

– виробництво забезпечено повним комплектом технологічної документації;

– технологічна документація містить повну, достовірну і доступну інформацію з питань безпечного виготовлення продукції.

11.10 Акт приймальної комісії затверджує її голова.

Затвердження акту приймальної комісії означає закінчення розроблення, припинення дії ТЗ, узгодження представлених комісії проектів нормативної та технологічної документації, а також наявність підстав для початку виробництва продукції.

11.11 У разі негативної оцінки результатів розроблення в акті визначають можливі напрями подальших дій розробника, виробника та умови повторного скликання приймальної комісії або визначають доцільність продовження робіт.

Сторінки: 1 2