Склад ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна»

Перелік

колективних членів ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна»

  та їх повноважних представників

 

№ п/п  

Назва організації – колективного члена ТК 152

 

 Ім’я та прізвище його повноважного представника Примітка

Термін повноважень

1 Асоціація «Укркондпром», головний технолог

 

Юрій Григорович Кожанов  2 роки
2 Інститут післядипломної освіти НУХТ, д.т.н., професор, завідувач кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництва Віра Іллівна Оболкіна 2 роки
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України, начальник відділу-головний метролог відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК Олександр Сергійович Лозовицький 2 роки
4 ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку, провідний інженер зі стандартизації Світлана Роландівна Кисильова 2 роки
5 Український національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри хліба, кондитерського і макаронного виробництва, д.т.н Антонелла Миколаївна Дорохович 2 роки
6 Національний Орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ», провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації НОС Валенина Вікторівна Андрощук 2 роки
7 Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Медведя Л.І., МОЗ України, старший науковий співробітник Таміла Володимирівна Адамчук 2 роки
8 Київський національний торгово-економічний університет, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, д.м.н.  Петро Олександрович Карпенко 2 роки
9 ПАТ «ВО КОНТІ», Директор департаменту з якості Біланчук Олена Миколаївна 2 роки
10 Дочірне підприємство  «Кондитерська корпорація «РОШЕН», провідний фахівець з якості та регуляторних питань Орловська Інна Миколаївна 2 роки
11 ПАТ «Харьківська бісквітна фабрика», начальник виробничої лабораторії Людмила Костянтинівна Юськова 2 роки
12 ПАТ «Дніпровський комбінат харчових концентратів», начальник виробничої лабораторії Лариса Михайлівна Проценко 2 роки
13 ПАТ «Мондаліз Україна», менеджер по роботі з науковими та регуляторними питаннями Світлана Олексіївна Голєва 2 роки
14 ТОВ «Нестле Україна», провідний фахівець по технічному регулюванню Поліщук Наталія Миколаївна 2 роки
15 ПрАТ «АВК», начальник відділу технологічної документації дирекції дослідження та розвитку, контролю якості Людмила Володимирівна Ларіошина 2 роки
16 СП «Галка Лтд», заступник технічного директора Сергій Петрович Сухоребрий 2 роки
17 ПАТ «Полтавакондитер», інженер-технолог відділу по контролю якості та безпеки продукції Раїса Василівна Швидка 2 роки
18 ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», начальник виробничої лабораторії Ольга Анатоліївна Колодкіна 2 роки
19 Всеукраїнська  Асоціація Пекарів, начальник технічного відділу ВАП Олена Василівна Погоріла 2 роки
20 ТОВ «Малбі Фудс», Керівник відділу стандартизації та сертифікації Леонова Олена Олександрівна 2 роки