Склад ТК 152 “Продукція кондитерська та харчоконцентратна”

Перелік

колективних членів ТК 152 “Продукція кондитерська та харчоконцентратна”

  та їх повноважних представників

№ п/п Назва організації – колективного члена ТК 152  Ім’я та прізвище його повноважного представника ПриміткаТермін повноважень
1 Асоціація «Укркондпром», головний технолог Юрій Григорович

Кожанов

 2 роки
2 Інститут післядипломної освіти НУХТ, д.т.н., професор, завідувач кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництва Віра Іллівна

Оболкіна

2 роки
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України, начальник відділу-головний метролог відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фіто санітарних заходів в АПК Олександр Сергійович

Лозовицький

2 роки
4 ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку, провідний інженер зі стандартизації Світлана Роландівна

Кисильова

2 роки
5 Український національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри хліба, кондитерського і макаронного виробництва, д.т.н Антонелла Миколаївна

Дорохович

2 роки
6 Національний Орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ», провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації НОС Валенина Вікторівна

Андрощук

2 роки
7 Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Медведя Л.І., МОЗ України, старший науковий співробітник Таміла Володимирівна

Адамчук

2 роки
8 Київський національний торгово-економічний університет, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, д.м.н.  Петро Олександрович

Карпенко

2 роки
9 ПАТ «ВО КОНТІ», Директор департаменту з якості Олена Миколаївна

Біланчук

2 роки
10 Дочірне підприємство  «Кондитерська корпорація «РОШЕН», провідний фахівець з якості та регуляторних питань Інна Миколаївна

Орловська

2 роки
11 ПАТ «Харьківська бісквітна фабрика», начальник виробничої лабораторії Людмила Костянтинівна

Юськова

2 роки
12 ПАТ «Дніпровський комбінат харчових концентратів», начальник виробничої лабораторії Лариса Михайлівна

Проценко

2 роки
13 ПАТ «Мондаліз Україна», менеджер по роботі з науковими та регуляторними питаннями Світлана Олексіївна

Голєва

2 роки
14 ТОВ «Нестле Україна», провідний фахівець по технічному регулюванню Наталія Миколаївна

Поліщук

2 роки
15 ПрАТ «АВК», начальник відділу технологічної документації дирекції дослідження та розвитку, контролю якості Людмила Володимирівна

Ларіошина

2 роки
16 СП «Галка Лтд», заступник технічного директора Сергій Петрович

Сухоребрий

2 роки
17 ПАТ «Полтавакондитер», інженер-технолог відділу по контролю якості та безпеки продукції Раїса Василівна

Швидка

2 роки
18 ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», начальник виробничої лабораторії Ольга Анатоліївна

Колодкіна

2 роки
19 Всеукраїнська  Асоціація Пекарів, начальник технічного відділу ВАП Олена Василівна

Погоріла

2 роки
20 ТОВ «Малбі Фудс», Керівник відділу стандартизації та сертифікації Олена Олександрівна

Леонова

2 роки