Поставлення продукції на виробництво

Витяг із

ДСТУ 3946 «Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Настанови щодо розроблення і поставлення на виробництво нових та новітніх харчових продуктів»

……..

3.2 вид харчової продукції – класифікаційна категорія харчових продуктів, об’єднаних однаковою назвою за якоюсь із ознак. Вид харчової продукції можна подати однією або декількома групами спорідненої продукції.

3.4 група спорідненої продукції (у межах одного виду харчової продукції) – сукупність продукції, що характеризується спільністю функційного призначення, галузі використання та номенклатури основних параметрів безпечності та показників якості

……..

11.1 Рішення щодо поставлення на виробництво нових видів продукції приймає приймальна комісія за результатами оцінки розробленої технічної документації та дослідних зразків продукції (дослідної партії продукції). Приймальна комісія скликає розробник та / або виробник продукції. Склад приймальної комісіїформує та затверджуєрозробник. Головою приймальної комісії призначають компетентного представника замовника. У разі ініціативної розробки головою приймальної комісії призначають представника споживача.

При необхідності за рішенням замовника і розробника до роботи приймальної комісії можуть залучатись фахівці сторонніх організацій.

Сторінки: 1 2