Права та обов’язки участників

Учасники Асоціації мають право:

-      брати участь в управлінні Асоціацією через участь у органах управління Асоціації;

-      добровільно вийти з Асоціації;

-      бути учасником (членом) інших об’єднань підприємств;

-      одержувати від Асоціації інформацію про обсяги виробництва Учасників Асоціації та інформацію про діяльність Асоціації, а також іншу інформацію, якою володіє Асоціація;

-      користуватися методичними розробками і матеріально-технічними засобами Асоціації, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що їх надають Асоціація чи її органи;

-      одержувати від Асоціації будь-яку інформацію щодо діяльності Асоціації та загальну (не конфіденційну) інформацію, яку Асоціація отримала від інших Учасників;

-      знайомитися з документами, що пов’язані з питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів Учасників Асоціації;

-      знайомитися з річними балансами, звітами Асоціації, протоколами Загальних Зборів Учасників Асоціації, рішеннями інших органів управління;

-      вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів Учасників;

-      вносити свої пропозиції щодо програм діяльності та розвитку Асоціації;

-      ініціювання вирішення питань, що відносяться до мети та предмету діяльності Асоціації.

 

Учасники Асоціації зобов’язані:

-      дотримуватися Статуту Асоціації і виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших органів управління Асоціації;

-      брати активну участь в управлінні Асоціацією та сприяти досягненню цілей і завдань, які стоять перед Асоціацією;

-      надавати Асоціації інформацію щодо своєї діяльності, яка сприяє досягненню мети і завдань Асоціації та повідомляти про обставини, які перешкоджають чи можуть перешкодити досягненню Асоціацією завдань та мети Асоціації;

-      виконувати зобов’язання перед Асоціацією, що  передбачені Статутом та чинним законодавством України;

-      не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації;

-      своєчасно сплачувати вступні і членські внески;

-      здійснювати додаткові (разові) внески;

-      не порушувати правила добросовісної конкуренції;

-      нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством та Статутом Асоціації.

 

Виключення та вихід Учасника приймаються Загальними Зборами Учасників та оформлюється рішенням Загальних зборів Учасників у вигляді протоколу.