Положення про ТКС152

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

11.07.2006 р. № 197

ПОЛОЖЕННЯ

про технічний комітет стандартизації ТК 152

«Продукція кондитерська та харчоконцентратна»

1. Загальні положення

 1. Це Положення визначає функції, структуру та сфери діяльності технічного комітету стандартизації ТК 152 «Продукція кондитерська та харчоконцентратна», далі за текстом — ТК 152 .

 2. Це положення застосовують центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та їх об’єднання, науково-технічні та інженерні товариства (спілки), товариства (спілки) споживачів, відповідні громадські організації, провідні науковці і фахівці, які виконують роботу із стандартизації, беручи участь у діяльності ТК 152.

 1. Це Положення про ТК 152 розроблено на основі Типового положення про технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом Держстандарту України від 20.05.2002 р. № 298, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2002 року за № 578/6866.

 2. Основними функціями діяльності ТК 152 є розроблення, розгляд та погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК 152 міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

 3. Організаційне забезпечення діяльності ТК 152 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 152 покладено на закрите акціонерне товариство «Укркондитер» (ЗАТ «Укркондитер») Міністерства аграрної політики України, що є юридичною особою і знаходиться за адресою: м. Київ, 01601, вул. Б.Грінченка, 1, тел./факс (044)279-69-13.

 1. ТК 152 не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.
 2. ТК 152 є суб’єктом національної системи стандартизації, який: реалізує встановлені завдання державної політики в сфері кондитерськогота харчоконцентратного виробництва.

 1. ТК 152 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, які поширюються на цю діяльність, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України).

 2. При виконанні робіт, пов’язаних з інформацією, що містить державну таємницю та є власністю держави, посадові особи, які входять до складу ТК 152,зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, щодо захисту державної таємниці.

2. Порядок створення і припинення діяльності технічного комітету

2.1.ТК 152 створено за наказом Держспоживстандарту України від 20.05.2002 року № 298 з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін.

 1. До роботи в ТК 152 залучені на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, науково-технічних та інженерних (спілок) товариств, товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці.

 2. ТК 152 має свій реєстраційний номер та бланк з відповідними реквізитами.

2.4.Сфера діяльності ТК 152, закріплені об’єкти стандартизації, структура комітету та підкомітетів визначаються рішенням Держспоживстандарту України.

2.5. Пропозиції ТК 152 щодо зміни його керівного складу, структури, сфери діяльності надсилають до Держспоживстандарту України для видання ним відповідних наказів.

2.6.Пропозиції щодо припинення діяльності ТК 152 можуть вносити Держспоживстандарт України, зацікавлені центральні органи виконавчої влади, члени ТК 152 за таких умов:

- у разі, якщо на засіданні ТК 152 2/3 його членів приймають рішення про припинення його діяльності;

 • сфера діяльності ТК 152 і об’єкти стандартизації втратили актуальність;

- діяльність ТК 152 не дає задовільних результатів і не має заінтересованості користувачів у роботах ТК 152 або ТК 152 фактично не виконує робіт;

- існує нагальна потреба вдосконалити систему ТК 152 та оптимізувати сферу його діяльності.

2.7.Стосовно припинення діяльності ТК 152 Держспоживстандарт України видає відповідний наказ.

 1. Якщо ТК 152 не згоден з рішенням Держспоживстандарту України, то він має право подавати апеляцію до Ради стандартизації.

 2. Інформацію про ТК 152 та організацію, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату, а також зміни, що стосуються ТК 152, публікують в офіційних виданнях Держспоживстандарт України.

  Страниц: 1 2 3 4