Поточна діяльність ТК 152

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ за 2018 рік

Технічного комітету стандартизації 152

«Продукція кондитерська та харчоконцентратна»

Протягом 2018 року ТК 152 провело 4 засідань, кількість питань, що потребували голосування – 22 питання.

Розроблення та прийняття національних стандартів, змін та поправок, гармонізованих з європейськими стандартами/змінами/поправками методом підтвердження.

ТК 152 було розроблено такі проекти національних стандартів:

 • ДСТУ ISO 1003 «Прянощі та приправи. Імбир цілий, шматочками або мелений. Технічні умов»;
 • ДСТУ ISO 2451 «Какао-боби. Специфікаця та вимоги до якості»;
 • Зміна № 1 до ДСТУ ISO 1446 «Кава зелена. Основний метод визначення вмісту води»;
 • ДСТУ ISO 2292 «Какао-боби. Відбирання проб»;
 • ДСТУ ISO 4150 «Кава зелена в мішках. Визначення розміру ручним просіюванням»;
 • ДСТУ ISO 6668 «Кава зелена. Готування зразків для органолептичного аналізу»;
 • Зміна № 1 до ДСТУ ISO 7513 «Чай швидкорозчинний гранульований. Визначення вмісту вологи (втрата маси за температури 103°С)»;
 • ДСТУ ISO 8455 «Кава зелена у мішках. Настанови щодо зберігання та транспортування»;
 • ДСТУ ISO 9116 «Кава зелена. Настанова щодо методів описування характеристик»;
 • ДСТУ ISO 24114 «Кава розчинна. Критерії достовірності»;
 • ДСТУ ISO 9768 «Чай. Визначення водного екстракту»;
 • Поправка № 1 до ДСТУ ISO 9768 «Чай. Визначення водного екстракту»;
 • Зміна № 1 до ДСТУ 8004 «Концентрати харчові. Метод визначення вологи»,

які в подальшому були прийняті на національному рівні Національним Органом Стандартизації ДП «УкрНДНЦ».

Нові національні стандарти використовуються для виробництва кондитерської продукції усіма членами Асоціації «Укркондпром», що зумовлюють стабільну високу якість та безпечність продукції.

Взаємодія:
Міжнародні та регіональні організації, які здійснюють діяльність у сфері стандартизації:

Сторінки: 1 2