Статистика

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2012 РОКУ

 

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗІ

Кондитерська галузь – одна з найбільш розвинених галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг виробництва підприємств складає більше 1 млн. т продукції на рік, що дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку та експортувати значні обсяги продукції закордон.

За останні три роки обсяги виробництва кондитерських виробів по категоріям товарів УКТЗЕД склали:

Категорія товару

Обсяги виробництва, тис т.

2009 рік

2010 рік

2011 рік

1704
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао

266

252

226

1806
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао

330

352

342

1905
Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао

339

367

497

Всього

935

971

1 065

 

Асортимент виробленої продукції охоплює практично всі групи кондитерських виробів.

В кондитерській галузі на виробництві задіяно близько 170 тис. працюючих.

Виробничі потужності галузі завантажені орієнтовно на 70 %.

Галузь є одним із провідних споживачів української сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, крохмалопатоки, молока тощо – на яку забезпечує значний попит.

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Підприємства галузі постійно інвестують в розвиток галузі близько 200 млн. дол. США щорічно. На провідних кондитерських фабриках проведено повну модернізацію виробництв, встановлені найсучасніші виробничі лінії. Значно підвищено технологічність та наукомісткість виробництва.

Галузь розвивається в умовах жорсткої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, що сприяє постійному вдосконаленню управлінських процесів та забезпеченню високих світових стандартів якості виробленої продукції. На всіх провідних підприємствах галузі впроваджені та функціонують системи менеджменту якості по версії ISO 9001:2000.

Стан впровадження міжнародних систем управління якістю на підприємствах-учасниках Асоціації «Укркондпром» станом на 01.12.2011 року

ISO 9000

HACCP

ISO 22000

Впроваджено на 19 підприємствах

Впроваджено на 11 підприємствах

Впроваджено на 16 підприємствах

Фахівцями галузі останнім часом розроблено біля 100 Національних стандартів на готову продукцію та сировину, які гармонізовані з вимогами стандартами європейського співтовариства та Європейської Комісії Кодекс Аліментаріус

Ці фактори поряд з помірним державним регулюванням дозволили виграти конкуренцію на внутрішньому ринку та фактично повністю витіснити конкурентів із інших країн.

 

КОНДИТЕРСЬКА ГАЛУЗЬ ЯК ОСНОВА ЕКСПОРТУ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК

Українські кондитери та виробники крохмалопродуктів забезпечують значний обсяг валютних надходжень, експортуючи продукції у більш ніж 50 країн світу загальною вартістю близько $1 млрд. при значному позитивному галузевому зовнішньоторговельному сальдо.

Зокрема, експорт кондитерської продукції за останні чотири роки зріс з 814,5 млн. дол. США в 2008 році до 1 111,2 млн. дол. США в 2011 році, тобто майже на 36%, і складає близько 40% від загального обсягу виробленої продукції:

Найменування

 

За 2008 рік

За 2009 рік

За 2010 рік

За 2011 рік

 

тис. тонн

$ млн.

тис. тонн

$ млн.

тис. тонн

$ млн.

тис. тонн

$ млн.

Всього кондитерських виробів

373,9

814,5

383,4

725,4

437,2

972,8

438,8

1 111,2

1704
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао

74,3

122,6

88,9

128,1

100,7

180,3

89,4

190,5

1806
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао

174,6

488,7

177,1

430,6

200,5

576,4

195,7

639,4

1905
Хлiбобулочнi, борошняні кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао

125,0

203,2

117,4

166,7

136,0

216,1

153,7

281,3

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРМАТ ГАЛУЗІ 

Підприємства галузі інвестують в купівлю та розвиток виробничих потужностей на потенційно привабливих ринках збуту: «Рошен» придбав виробничі майданчики в РФ (м. Липець) та на території Європейського Союзу (м. Клайпеда), «Конті» – в Росії (м.Курськ). Розглядається можливість будівництва кондитерських фабрик в інших країнах.

Таким чином, не виключено, саме кондитерська галузь України сформує перші ТНК українського походження.

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Оскільки об’єм внутрішнього споживання кондитерських виробів є сталим в середньотерміновій перспективі, і внутрішній попит на кондитерські вироби майже повністю забезпечений національними виробниками, нарощування виробництва можливе за рахунок збільшення експорту.

Потенційно можливим є доведення експорту продукції галузі до $ 2,5-3 млрд., що дозволить зменшити девальваційний тиск на національну валюту, істотно збільшити податкові надходження до бюджету, підвищити зайнятість в галузі на 2%.

Серед передумов розвитку галузі:

-       вирішення внутрішньоекономічних проблем (подальше зменшення регуляторного тиску, вдосконалення податкового кодексу тощо);

-       зняття обмежень на постачання українських кондвиробів, які запроваджені РФ, Казахстаном, Білоруссю;

-       повна і негайна лібералізація торгівлі кондитерськими товарами з ЄС в рамках ЗВТ між Україною і ЄС.